Jak działa leasing i jakie są rodzaje leasingu?

leasing
Leasing. Foto: relif/canva

Leasing może być doskonałą formą finansowania potrzeb płynących ze strony przedsiębiorstwa. Bez względu na to, czy Twoim celem jest samochód, maszyna, sprzęt biurowy czy nawet nieruchomość, leasing może w tym pomóc. Sprawdźmy, czym jest leasing, jakie są rodzaje leasingu i na który z nich warto się zdecydować.

Co to jest leasing?

Leasing to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo leasingowe umożliwia użytkownikowi korzystanie z określonego sprzętu lub pojazdu przez określony czas w zamian za opłatę. Przedsiębiorstwo leasingowe kupuje przedmiot leasingu i wynajmuje go użytkownikowi, który zobowiązuje się do płacenia regularnych rat leasingowych.

Leasing może dotyczyć różnego rodzaju przedmiotów, takich jak maszyny, sprzęt komputerowy, pojazdy, nieruchomości, a nawet dzieła sztuki. Czas trwania umowy leasingowej może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, a po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może zostać zwrócony przedsiębiorstwu leasingowemu lub wykupiony przez użytkownika.

Leasing jest popularną formą finansowania dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na uniknięcie dużych wydatków związanych z zakupem sprzętu, co pozwala na zaoszczędzenie gotówki lub kredytów bankowych. W przypadku przedsiębiorstw, które potrzebują nowoczesnego sprzętu, leasing pozwala na korzystanie z najnowszych technologii i zwiększenie wydajności pracy. Leasing jest również korzystny dla użytkowników, którzy chcą uniknąć ryzyka związanego z utrzymaniem i naprawą sprzętu, ponieważ te koszty zwykle są wliczone w raty leasingowe.

Sprawdź także: Rodzaje kredytów firmowych

Rodzaje leasingu

Istnieją trzy podstawowe rodzaje leasingu, a mianowicie:

  1. Leasing operacyjny – W leasingu operacyjnym przedsiębiorstwo leasingowe przekazuje użytkownikowi sprzęt lub pojazd na określony czas, a użytkownik ponosi koszty jego użytkowania. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu jest zwracany przedsiębiorstwu leasingowemu.
  2. Leasing finansowy – to forma leasingu, w której przedsiębiorstwo leasingowe kupuje sprzęt lub pojazd i wynajmuje go użytkownikowi za określoną opłatą. W przypadku leasingu finansowego, użytkownik zazwyczaj ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
  3. Leasing zwrotny – to umowa, w której przedsiębiorstwo leasingowe wynajmuje sprzęt lub pojazd użytkownikowi na określony czas, a po zakończeniu umowy przedmiot leasingu jest zwracany przedsiębiorstwu leasingowemu, a użytkownik otrzymuje część wartości sprzedanego przedmiotu. Leasing zwrotny jest szczególnie popularny w branży motoryzacyjnej, gdzie użytkownik zazwyczaj jest dealerem, który otrzymuje samochód, sprzedaje go klientowi, a po zakończeniu umowy zwraca przedsiębiorstwu leasingowemu.

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to umowa wynajmu długoterminowego, w której przedsiębiorstwo leasingowe przekazuje użytkownikowi, na określony czas, pojazd lub sprzęt bez prawa do jego wykupu po zakończeniu umowy.

W ramach umowy leasingowej przedsiębiorstwo leasingowe (np. bank) zachowuje własność leasingowanego sprzętu, ale użytkownik ponosi koszty jego użytkowania, takie jak: opłaty leasingowe, ubezpieczenie, podatki oraz koszty serwisowania i napraw. Po zakończeniu umowy leasingowej użytkownik zwraca przedmiot leasingu przedsiębiorstwu leasingowemu.

Leasing operacyjny jest korzystny dla przedsiębiorstw, które chcą korzystać z nowoczesnego sprzętu, ale nie chcą lub nie mają możliwości jego zakupu. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorstwo może skorzystać z nowoczesnego sprzętu, a koszty użytkowania rozłożyć na określony okres czasu.

Co to jest leasing finansowy?

Leasing finansowy to forma umowy leasingowej, w której przedsiębiorstwo leasingowe nabywa określony przedmiot (np. samochód, maszynę, urządzenie) i udostępnia go użytkownikowi w zamian za określoną opłatę, zwykle w postaci miesięcznych rat. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, w leasingu finansowym użytkownik ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

W ramach umowy leasingowej przedsiębiorstwo leasingowe jest formalnym właścicielem przedmiotu leasingu, a użytkownik ponosi koszty związane z jego eksploatacją, takie jak ubezpieczenia, koszty serwisowe, naprawy oraz podatki. Jednak użytkownik może również odliczać koszty związane z leasingiem w celu obniżenia podstawy opodatkowania.

Leasing finansowy jest korzystny dla przedsiębiorstw, które chcą uniknąć dużych kosztów zakupu sprzętu lub pojazdów, a jednocześnie chcą mieć możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu. Dzięki umowie leasingowej przedsiębiorstwo może skorzystać z potrzebnego sprzętu, a koszty jego użytkowania rozłożyć na określony okres czasu. Po zakończeniu umowy użytkownik ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu po określonej wartości, która została ustalona w umowie leasingowej.

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to forma umowy leasingowej, w której przedsiębiorstwo leasingowe umożliwia użytkownikowi (zwykle dealerowi lub dystrybutorowi) korzystanie z określonego sprzętu lub pojazdu przez określony czas, a po zakończeniu umowy przedmiot leasingu zostaje zwrócony przedsiębiorstwu leasingowemu, a użytkownik otrzymuje część wartości sprzedanego przedmiotu.

W ramach umowy leasingowej przedsiębiorstwo leasingowe kupuje przedmiot leasingu i wynajmuje go użytkownikowi w zamian za określoną opłatę. Użytkownik korzysta z przedmiotu leasingu przez określony czas i po zakończeniu umowy zwraca go przedsiębiorstwu leasingowemu. Przedmiot leasingu może być sprzedany przez przedsiębiorstwo leasingowe, a uzyskana cena sprzedaży jest zazwyczaj dzielona między przedsiębiorstwo leasingowe a użytkownika.

Leasing zwrotny jest szczególnie popularny w branży motoryzacyjnej, gdzie użytkownik zwykle jest dealerem samochodowym, który otrzymuje samochód od przedsiębiorstwa leasingowego, sprzedaje go klientowi, a po zakończeniu umowy leasingowej zwraca go przedsiębiorstwu leasingowemu. Dzięki temu dealer może oferować swoim klientom nowoczesne i atrakcyjne samochody bez konieczności ich kupowania.

Czy warto decydować się na leasing?

Decyzja o wykorzystaniu leasingu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, potrzeby finansowe, dostępność środków finansowych i strategia rozwoju firmy. Jednakże, leasing może być korzystną opcją dla wielu przedsiębiorstw, ponieważ oferuje wiele korzyści, takich jak:

  1. Obniżenie kosztów: leasing pozwala na uniknięcie dużych wydatków związanych z zakupem sprzętu, co pozwala przedsiębiorstwu na zaoszczędzenie gotówki lub kredytów bankowych.
  2. Nowoczesny sprzęt: leasing pozwala na korzystanie z najnowszego sprzętu i technologii, co może przyczynić się do wzrostu wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  3. Elastyczność: leasing oferuje większą elastyczność w porównaniu z tradycyjnym finansowaniem, ponieważ umowa leasingowa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.
  4. Łatwość procedur: w porównaniu z innymi formami finansowania, procedury związane z leasingiem są zwykle szybsze i prostsze.
  5. Podatki: w wielu krajach koszty leasingu mogą być odliczane od podatku, co pozwala na obniżenie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa.

Pamiętaj jednak, że przed podjęciem decyzji o leasingu, należy dokładnie przeanalizować warunki umowy, w tym koszty, czas trwania umowy, zobowiązania finansowe i możliwość wykupienia przedmiotu leasingu. Warto także porównać koszty leasingu z kosztami zakupu i finansowania sprzętu w inny sposób, aby dokonać wyboru najlepszej opcji dla swojego przedsiębiorstwa.

Total
0
Shares
Sprawdź także
Total
0
Share