Co to jest faktoring?

Co to jest faktoring?

Jak powszechnie wiadomo prowadzenie własnej działalności gospodarczej to dosyć skomplikowana sprawa, która związana jest z wieloma wyzwaniami. Głównym z nich jest samo utrzymanie przedsiębiorstwa w dobrym stanie, to znaczy w takim aby mogło ono poprawnie funkcjonować. W tym kontekście, oczywistym jest, że kluczowe są środki pieniężne jakim ono dysponuje, dlatego też każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność powinien zwracać szczególną uwagę na to, czy jest w stanie terminowo opłacać wszystkie zobowiązania finansowe. Jednakże, czasami przedsiębiorstwo może znaleźć się w trudniejszej sytuacji, która wymaga większej ilości pieniędzy jak najszybciej. W takich wypadkach można szukać różnych sposobów na uzyskanie środków, jednym z nich jest faktoring i to właśnie niemu dokładnie przyjrzymy się w dzisiejszym artykule.

Czym jest faktoring?

Tak jak już wspomnieliśmy we wstępie, tematem dzisiejszego wpisu będzie faktoring, dlatego też, żeby dobrze rozpocząć zaczniemy od tego czym dokładnie on jest. Mianowicie, według najlepszej definicji, faktoring to nic innego jak, wykup przez podmiot świadczący opisywaną przez nas usługę (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa (faktorantów) należnych im od kontrahentów(odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług.

Innymi, prostszymi słowami opisywana przez na usługa, której pełna nazwa brzmi faktoring wierzytelnościowy, polega na niczym innym jak sprzedaży faktur za gotówkę w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystają z niej ci przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jak dotąd pieniędzy z tytułu wystawionych faktur, co najczęściej wynika z długiego terminu spłaty. W takiej sytuacji, w której środki firmy są w ten sposób „zamrożone” (przedsiębiorca oczekuje na spłatę kilku należności jednocześnie), a zachodzi potrzeba ich użycia, chociażby taka jak konieczność spłaty własnych zobowiązań w celu utrzymania płynności finansowej, wstrzymane środki najłatwiej odzyskać decydując się właśnie na opisywany przez nas na faktoring.

Czym jest faktoring?
Czym jest faktoring?

Jednakże, dlaczego tak właściwe warto zdecydować się na faktoring, a nie po prostu na zwykłą pożyczkę? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, mianowicie, przedsiębiorstwo korzystające z opisywanej przez nas usługi, zdecydowanie szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności. Ponadto, warto zauważyć także, że faktoring umożliwia przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a w związku z tym również poprawić ich bieżącą płynność finansową.

Oprócz tego, warto wspomnieć także, że korzystanie z tej usługi przedsiębiorstwo ogranicza ryzyko niewypłacalności kontrahenta – w takiej sytuacji ryzyko podejmuje tylko i wyłącznie faktor. Powszechnie faktoring bywa kojarzony jedynie ze sprzedażą wierzytelności, czyli właśnie faktur. Natomiast w rzeczywistości jest trochę inaczej, mianowicie usługa ta łączy w sobie cechy różnego rodzaju umów i ich elementów, to znaczy cesji wierzytelności, umowy zlecenia czy dyskonta. Ponadto, przedmiotami faktoringu mogą być również usługi dodatkowe, chociażby takie jak doradztwo czy czynności administracyjne.

Rodzaje faktoringu

Skoro przedstawiliśmy już w dosyć dokładny sposób czym tak właściwie jest opisywana przez nas usługa oraz wspomnieliśmy również o tym na czym on tak właściwie polega, czas przejść do tego jakie są jego rodzaje, oto one:

  • Faktoring pełny: zwany także właściwym, jest to usługa, która polega na przejmowaniu przez faktora pełnej odpowiedzialności za wykupioną należność. Najprostszymi słowami proces ten wygląda tak, że faktorant sprzedaje fakturę za co otrzymuje pieniądze i może zapomnieć o całej sprawie. Natomiast jego kontrahent otrzymuje bardzo istotną informację dotyczącą zmiany numeru konta, na który musi wpłacić pieniądze i od tego momentu spłaca on zaległą należność faktorowi, który obsługuje tą usługę. Warto wspomnieć również, że w razie ewentualnych problemów z wypłacalnością, windykacją należności zajmuje się faktor;
  • Faktoring niepełny: analogicznie zwany także niewłaściwym, to nieco inny rodzaj opisywanej przez na usługi, w którym to korzystający z faktoringu przedsiębiorca musi zadbać o to, by kontrahent spłacił swoje zobowiązanie terminowo, to znaczy, w przeciwieństwie do pełnego, nie może zapomnieć o całej sprawie. W kontekście tego rodzaju usługi, w przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty ze strony dłużnika to faktorant, czyli firma korzystająca z opisywanej przez nas usługi, jest zobowiązana do zwrotu należności otrzymanej od faktora w określonym umownie terminie;
  • Faktoring mieszany: łatwo się domyśleć, że ten rodzaj opisywanej przez nas usługi łączy w sobie cechy obydwu wcześniej wspomnianych już typów. Konkretnie rodzaj ten polega na tym, że faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów faktoranta do wysokości kwoty, którą uprzednio określa się w umowie, następnie, po przekroczeniu limitu odpowiedzialność przechodzi na faktoranta, co oznacza, że początkowo faktoring niewłaściwy staje się właściwym.
Rodzaje faktoringu
Rodzaje faktoringu

Przedstawione przez nas rodzaje opisywanej w dzisiejszym artykule usługi to zdecydowanie jej najpopularniejsze i najważniejsze odmiany. Jednakże należy również wspomnieć, że usługę tą można podzielić także ze względu na kilka innych kryteriów, chociażby takich jak jawność, terytorium, jej zakres czy instytucję, która jej udziela.

Podsumowanie

Podsumowując, na pierwszy rzut oka usługa faktoringu może wydawać się skomplikowana i nie do końca zrozumiała, jednakże w rzeczywistości jest ona bardzo przydatna i naprawdę klarowna. Niesie ona za sobą także wiele korzyści, w związku z czym staję się coraz bardziej popularną alternatywą dla kredytów. Dlatego też, jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalności gospodarczą i zdarza ci się, że twoi kontrahenci mają problemy z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań, opisana przez nas w dzisiejszym artykule usługa jest dla Ciebie świetnym rozwiązaniem. Jednakże, nie można zapominać o tym, że usługa ta często dotyczy dużych pieniędzy, w związku z czym, podjęcie decyzji odnoście skorzystania z niej powinno być rozsądnie przemyślane.

Koniecznie przeczytaj:

Total
0
Shares
Sprawdź także
Total
0
Share